Kos Penghantaran
Minimum RM6 = Semenanjung M'sia

Minimum RM10 = Sabah / Sarawak

Jumlah Kos Penghantaran akan diberitahu kemudian. ia mengikut kadar jumlah berat barangan yang dibeli.